QUYẾT ĐỊNH THEO THUYẾT ÂM DƯƠNG

 

   THUYẾT ÂM DƯƠNG VÀO CUỘC SỐNG CỦA BẠN

 + LÀ TÍCH CỰC (TỐT)        – LÀ YTIÊU CỰC (XẤU)

                                TRỰC TẾT     VỀ QUÊ    Ở NHÀ      DU LỊCH   

SỨC KHỎE                         +          –                  +               +         

TINH THẦN                   –                      +            +               +

TÀI CHÍNH                         +          –                   +           –

PHI TÀI CHÁNH             –                      +        –                    +

LÝ                                     +                +            +           –

TÌNH                            –                      +         –                    +

 CHỌN CỘT NÀO NHIỀU  +CỘNG TA QUYẾT ĐỊNH                  

 

 

 

About trungdoan88

AN C12 E 88 F 302
This entry was posted in Điểm tin đồng đội. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s