QUÂN ĐỘI THỐNG KÊ

 

 W

LÀM VIỆC MUỐN

TRONG QUÂN ĐỘI

PHÂN TÍCH LOẠI

 

 

TRƯỚC

-Thăng tiến có cơ hội thử thách ( Tiền và địa vị)

-Chịu được áp lực cao (Học hỏi)

-Một quân nhân thực thụ.

 

-Sẳn sàng hy sinh

 

 

MUỐN HỌC

 

 

 

TRONG

+Quyền hạn quyền lợi

 

+Trách nhiệm bổn phận

 1.Cấp trên

 2.Đồng nghiệp

 3.Cấp dưới

 

+ Quyền được sống phải tồn tại

+Trách nhiệm bảo vệ

1.Tổ quốc

2.Đồng đội

3.Bản thân

 

 

 

LÀM VIỆC

 

 

 

 

SAU

_Khẳng định Mình nghề nghiệp

_Được gì ?

 1.Tài chính

  ( Tiền, địa vị)

 2.Phi tài chính

 a.kỹ năng

 b.kiến thức

 c.làm việc

_Tự hào thời gian chiến binh

_Được gì ?

 1.Tài chính

( Vô sản )

2.Phi tài chính

 a.kỹ năng sống

 b.kinh nghiệm sống

 c. huy chương

 

 

 

 

CUỘC SỐNG

CÂU TRẢ LỜI TOÀN Ý HAY LÀ :

Thông minh như Hiền Triết ( Học) ———> Nghiên cứu, phương pháp

Quả quyết như Người Lính ( Làm ) ———> Thống kê-> Thông tin-> quyết định

Mưu lược như Doanh Nhân (Cuộc sống ) —> Chiến lược -Tác nghiệp- lợi ích

vananhiephoa@yahoo.com  (MBA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

About trungdoan88

AN C12 E 88 F 302
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s