LỜI HAY Ý ĐẸP

LỜI VÀ Ý CỦA TÔI.

 

  1-     Ở ĐÂU CŨNG CÓ CHUYỆN KHÓ

   VIỆC KHÓ CŨNG CÓ HẰNG NGÀY

 

2.- LÀM ĐẸP CUỘC SỐNG, PHONG PHÚ CUỘC ĐỜI

 

3- THÀNH CÔNG + lạc quan     –/– THẤT BẠI – tiêu cực

                               ĐẠI GIA    = /=  BẠI GIA

                               TỰ TIN     = / =   TỰ CAO

                                          KIÊN TRÌ      = / =    MÙ QUÁNG
 
    KHÔNG SỢ SAI LẦM

 

Nếu bạn muốn sống một đời không phạm chút sai lầm nào, làm gì được nấy,

thì đó hay là bạn ảo tưởng  hoặc là bạn hèn nhát trước cuộc đời.

 

Một người mà lúc nào cũng sợ thất bại làm gì cũng sợ sai lầm là

một người sợ hãi thực tế và suốt đời không bao giờ tự lập được.

 

Bạn sợ sặc nước thì bạn không biết bơi

Bạn sợ nói sai thì bạn không nói được ngoại ngữ

Một người mà không chịu mất gì thì sẽ không được gì

Sai lầm cũng có hai mặt

            

About trungdoan88

AN C12 E 88 F 302
This entry was posted in HỌC TẬP - LÀM VIỆC - CUỘC SỐNG. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s