TỰ LỰC

   TỰ LỰC

XIN CHÀO CÁC BẠN !

THEO Ý GÓC NHÌN CỦA TÔI .

MỖI NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH VẬN MỆNH CỦA TA 

MÔI TRƯỜNG HOÀN CẢNH GIÁO DỤC ĐẦY ĐỦ THÌ TRỞ THÀNH NGƯỜI CHÂN CHÍNH

HỌC LÀ MỘT QUÁ TRÌNH TỰ HỌC NẠP CẬP NHẬT KIẾN THỨC LIÊN TỤC TẠO KỸ NĂNG THÍCH NGHI LUÔN THEO THỜI ĐẠI.

GIÀU CÓ TỪ TÀI SẢN ĐỂ LẠI KHÔNG BẰNG THỪA  KẾ TINH THẦN CAO QUÍ CỦA   CHA MẸ, NGƯỜI CÓ MỤC TIÊU LÝ TƯỞNG TẦM NHÌN SẼ TRỞ THÀNH NGƯỜI THÀNH CÔNG , THIÊN TÀI.

CỬA THÀNH CÔNG KHÔNG TỰ ĐỘNG RỘNG MỞ,   TỰ TA MỞ VÀ TẠI TỰ TA ĐÓNG, HOÀN CẢNH LUÔN LÀM KHÓ DỂ NGƯỜI CÓ Ý CHÍ LỚN.

TRONG XÃ HỘI CON GIA ĐÌNH LAO ĐỘNG NÔNG – CÔNG –  TIỂU THƯƠNG CÓ SỨC Ý CHÍ DỂ THÀNH ĐẠT NHIỀU THÀNH TỰU XUẤT SẮC HƠN CON NHÀ BAO BỌC TIỀN VẬT CHẤT VÌ THÀNH CÔNG LUÔN DO KẾT QỦA  LAO ĐỘNG GIAN KHỔ . THIÊN TÀI LÀ KẾT QUẢ NỔ LỰC PHẤN ĐẤU CẦN CÙ KHÔNG MỎI MỆT.

NHỮNG NGƯỜI LÀM TỐT CHO XÃ HỘI VÀ GIA ĐÌNH NHIỀU THÌ HỌ SUY NGHĨ SỰ CỐNG HIẾN QUÁ ÍT, NGƯỜI CHƯA ĐẠT THÌ SUY XÉT CỐNG HIẾN QUÁ NHIỀU.

 

CHÚC BẠN TÂM HỒN VUI KHỎE.

 

 

About trungdoan88

AN C12 E 88 F 302
This entry was posted in HỌC TẬP - LÀM VIỆC - CUỘC SỐNG. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s