CHẦN CHỜ

CHẦN CHỜ

CÔNG DANH ĐÂU NỮA MÀ CHỜ !

VỀ QUÊ THỔI LỬA CHO ĐỜI LÊN HƯƠNG.
 
(NGÀY VỀ HƯU ĐOÀN TỰU LO VIỆC NHÀ)
 
vanan MBA

 

About trungdoan88

AN C12 E 88 F 302
This entry was posted in HỌC TẬP - LÀM VIỆC - CUỘC SỐNG. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s